Lasery


25 września 2021

Projektor Laserowy CAD-PRO

Projektory laserowe CAD-PRO rzutują linie na powierzchni obiektów, w tym narzędzi. Dane można wprowadzać korzystając z oprogramowania PROSOFT lub uzyskiwać dostęp poprzez API. System z projektorami jest sterowany przez komputer lokalny lub systemy zdalnego sterowania.